Bli taxiförare hos Örebro Läns Taxi

Taxiföraryrket är ett serviceyrke. Du kommer dagligen att möta många människor och vi på Örebro Läns Taxi strävar alltid efter att bemöta passagerarna på ett korrekt sätt. 

Vi söker dig med en naturlig fallenhet för service, som är flexibel och stresstålig. Eftersom du som taxiförare ansvarar för passagerarnas säkerhet under körningen, ser vi även att du är ansvarsfull och noggrann.

Om du har taxiförarlegitimation kan du söka jobb hos oss. Vi består av flera separata åkerier som tillsammans bedriver taxiverksamhet under ett gemensamt namn, med gemensamma regler, utseende på fordon osv. Antingen vänder du dig direkt till ett åkeri, eller så kontaktar du kontoret på Södra station i Örebro.

Internutbildning
När du får en anställning som taxiförare hos Örebro Läns Taxi ger vi dig en internutbildning innan du får börja köra. Du får avlägga ett gatuprov som handlar om du ska få kunskap om olika gators geografiska placering, hur du snabbast kommer till en viss adress, var skolor, kyrkor, vårdcentraler, serviceboenden och liknande inrättningar ligger. Vi ger dig även utbildning i hur taxametern och trafikledningssystemet fungerar, hur du ska använda det, och var du kan vända dig med frågor rörande dessa.

Utbildning
För att köra taxi måste du uppfylla vissa krav. De grundläggande är att du måste ha haft B-körkort i minst två år och fyllt 21 år. Vidare måste du ha en taxiförarlegitimation och för att få den ska du dels klara vandelsprövningen och dels klara tre delprov som du avlägger hos Trafikverket. Besök Svenska Taxiförbundet för mer information om studiematerialet och taxiföraryrket.