Priser

Alla resor som Örebro Läns Taxi utför körs med taxameter. Antingen kör vi på gällande taxa eller så kör vi för ett fast pris. Efter avslutad resa får du alltid ett kvitto (med särredovisad moms).

Observera att grundavgiften är densamma oavsett om du "tar en bil på gatan" eller om du ringer och beställer. Vid väntan för avfärd, efter utlovad tid, gäller timpriset.